EN / PL
Lab photo

Metody

 Strategie i metody wykorzystywane w naszym laboratorium:

  • produkcja synthonów z oligonukleotydów otrzymanych metodami syntezy chemicznej
  • składanie synthonów w dłuższe jednostki
  • reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. polymerase chain reaction, PCR)
  • ligacja jedno- i dwuniciowych fragmentów kwasów nukleinowych (DNA oraz RNA)
  • klonowanie DNA
  • analizy restrykcyjne
  • rozdział kwasów nukleinowych w żelach agarozowych i poliakryloamidowych
  • oczyszczanie metodami chromatografii jonowymiennej i powinowactwa
  • analizy  ilościowo/jakościowe metodami spektrofotometrycznymi
  • weryfikacja sekwencji metodą sekwencjonowania

Na życzenie Klienta możemy wykonać dodatkowe analizy ilościowo/jakościowe tak, aby oferowany produkt był w pełni scharakteryzowany.

Kilka słów o nas

Firma Genesius powiązana jest z dyscypliną naukową nazywaną biologią syntetyczną, która stanowi połączenie biologii molekularnej, inżynierii genetycznej oraz chemii nanostruktur.

Oferta

Od niedawna mamy w ofercie nowy produkt: preparat o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID. Oferujemy także konstrukty złożone z kwasów nukleinowych DNA/RNA.

Jak zamówić

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jak zamówić nasze produkty, skontaktuj się z nami
+48 600 605 857 / info@genesius.pl.

Postaw na zespół doświadczonych specjalistów i nowoczesną aparaturę...

nasi partnerzy

Genesius Sp. z o.o., ul. Rubież 46H, 61-612 Poznań
NIP: 9721244814, REGON: 302470730, KRS: 0000494790

© 2013-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.