EN / PL
Lab photo

Oferta

Od niedawna mamy w ofercie nowy produkt, a mianowicie preparat o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID. Aktywność AID wiąże się z kluczowymi nie rozwiązanymi dotąd problemami medycznymi, do których należą choroby immunologiczne i autoimmunologiczne oraz nowotworowe. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką produktu (dostępna w poniższej sekcji "Preparat a aktywności enzymatycznej ludzkiej AID").

Oferujemy Państwu szeroką gamę konstruktów złożonych z kwasów nukleinowych, zarówno jedno- jak i dwuniciowych, DNA oraz RNA. Jesteśmy pierwszą polską firmą specjalizującą się w produkcji dwuniciowych DNA (dsDNA), otrzymywanych na bazie krótszych fragmentów uzyskanych metodami syntezy chemicznej (tzw. synthonów). Takie podejście pozwala nam na tworzenie konstruktów o dowolnej sekwencji.

Na życzenie Klienta, pożądane sekwencje wprowadzamy do wybranych nośników (wektorów plazmidowych), umożliwiających późniejsze powielanie, a także ekspresję wybranych sekwencji.

W zależności od Państwa potrzeb oraz oczekiwań, zapewniamy możliwość konsultacji dotyczących otrzymywanych konstruktów, na każdym etapie ich produkcji.

Wszystkie otrzymywane przez nas konstrukty podlegają weryfikacji pod kątem zgodności sekwencji otrzymanej z sekwencją zadaną.

Dbając o najwyższą jakość i czystość naszych produktów, na poszczególnych etapach produkcji przeprowadzamy dodatkowo analizy jakościowe i ilościowe otrzymanych sekwencji.

 

Cennik

Konstrukty do 1000 par zasad (pz) – czas produkcji: 1-2 tygodnie, cena od 1 000 zł
Konstrukty 1000 - 3000 pz – czas produkcji od 2 tygodni, cena do uzgodnienia
Konstrukty 3000 pz < w oparciu o indywidualne ustalenia

oferujemy także ...

 • miRNA, siRNA
 • sekwencje DNA selektywnie wyłapujące określone/zadane cząsteczki, tzw. "gąbki" molekularne
 • jednoniciowe DNA, RNA o długości powyżej 100 nukleotydów (nt)
 • ekspertyzy z zakresu ochrony patentowej     

Ceny do uzgodnienia

Syntezy DNA/RNA realizuje nasz partner - firma FUTUREsynthesis. Zapraszamy do odwiedzenia ich serwisu internetowego: FutureSynthesis.pl

Logo FutureSynthesis

Deaminaza cytydyny indukowana aktywacją limfocytów B (AID; ang. Activation-induced cytidine deaminase) jest stosunkowo niewielkim białkiem (około 24 kDa) należącym do rodziny deaminaz koordynujących dwuwartościowy kation cynku (rodzina AID/APOBEC).

W ofercie firmy posiadamy:

 • Preparat o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID (standardowo w ilości 0.5 U/µl (20 µl)
 • Bufor reakcyjny 10x (w objętości 1 ml)

Ulotka produktu do otwarcia w nowym oknie:

Kliknij tutaj

Jeżeli Twoja przeglądarka blokuje wyskakujące okna, tutaj możesz pobrać ulotkę produktu w trybie "zapisz link jako...":

Plik do pobrania

W ramach współpracy możemy zaoferować:

 • Hodowle komórkowe oraz tkankowe,
 • Mikroskopię (także konfokalną),
 • Spektroskopię NMR, CD i UV,
 • Chromatografię (w tym wysoko-przepustowe HPLC),
 • Badania struktury drugorzędowej RNA metodą mikromacierzową (mapowanie mikromacierzowe umożliwia badanie struktury i oddziaływań szeregu RNA, kompleksów RNA/białko oraz RNA1/białko/RNA2),
 • Badania struktury drugorzędowej RNA metodą SHAPE,
 • Selekcję aptamerów.

Dodatkowo wykonujemy:

 • Analizy typu "Landscape",
 • Wielokryterialne przeszukiwanie baz internetowych, takich, jak ESPACENET, DEPATISnet oraz Derwent World Patents Index,
 • Szczegółowe raporty dotyczące przestrzegania praw własności intelektualnej.

Kilka słów o nas

Firma Genesius powiązana jest z dyscypliną naukową nazywaną biologią syntetyczną, która stanowi połączenie biologii molekularnej, inżynierii genetycznej oraz chemii nanostruktur.

Oferta

Od niedawna mamy w ofercie nowy produkt: preparat o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID. Oferujemy także konstrukty złożone z kwasów nukleinowych DNA/RNA.

Jak zamówić

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jak zamówić nasze produkty, skontaktuj się z nami
+48 600 605 857 / info@genesius.pl.

Postaw na zespół doświadczonych specjalistów i nowoczesną aparaturę...

nasi partnerzy

Genesius Sp. z o.o., ul. Rubież 46H, 61-612 Poznań
NIP: 9721244814, REGON: 302470730, KRS: 0000494790

© 2013-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.