EN / PL
Lab photo

Współpraca

Schemat funkcjonowania firmy Genesius sp. z o.o. można opisać na trójkącie "naukowcy - menedżer - pracownicy firmy". Innowacyjne firmy, które powinny być w Polsce motorami wzrostu gospodarczego, potrzebują paliwa w postaci ciągłej komunikacji z najlepszymi naukowcami. Naukowcy ci jednak powinni skupiać się na prowadzeniu prac badawczych. Nie powinni natomiast angażować się w problemy natury biurokratycznej (sprawozdania finansowe, rozliczenia podatkowe itp.) oraz organizacyjnej (struktura zatrudniania i wynagradzania pracowników, systemy motywacyjne, funkcjonowanie działu sprzedaży itp.), a jedynie w ograniczonym zakresie powinni uczestniczyć w polityce personalnej (doradztwo przy ocenie kwalifikacji pracowników/kandydatów na pracowników) oraz transakcyjnej (udział w formułowaniu strategii cenowej/zakupowej oraz doradztwo podczas negocjacji z partnerami biznesowymi) firmy. Tylko takie podejście gwarantuje, że naukowcy utrzymają odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności w swoich dziedzinach. Cały proces zarządzania innowacyjną firmą powinien zatem spoczywać na odpowiednio przygotowanych menedżerach. W firmie Genesius rolę menedżera (Prezesa Zarządu) pełni dr nauk ekonomicznych Maciej Kokorniak, którego wiedza akademicka i 6-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych gwarantuje odpowiednie zarządzanie przedsięwzięciem.

Do grona naukowców ściśle współpracujących z firmą można zaliczyć:

  • Prof. dr. hab. Marka Figlerowicza;
  • Prof. dr. hab. Ryszarda Kierzka;
  • Prof. dr. hab. Hieronima Maciejewskiego;
  • Dr. hab. Marcina Chmielewskiego, prof. IChB PAN;
  • Dr Annę Kurzyńską-Kokorniak;
  • Dr Paulinę Jackowiak;
  • Dr Annę Urbanowicz.

Kilka słów o nas

Firma Genesius powiązana jest z dyscypliną naukową nazywaną biologią syntetyczną, która stanowi połączenie biologii molekularnej, inżynierii genetycznej oraz chemii nanostruktur.

Oferta

Od niedawna mamy w ofercie nowy produkt: preparat o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID. Oferujemy także konstrukty złożone z kwasów nukleinowych DNA/RNA.

Jak zamówić

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jak zamówić nasze produkty, skontaktuj się z nami
+48 600 605 857 / info@genesius.pl.

Postaw na zespół doświadczonych specjalistów i nowoczesną aparaturę...

nasi partnerzy

Genesius Sp. z o.o., ul. Rubież 46H, 61-612 Poznań
NIP: 9721244814, REGON: 302470730, KRS: 0000494790

© 2013-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.